Welcome to SIA

    ພ້ອມກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທຸກຮູບແບບ

ທີ່ຢູ່:
Km 6, ​ຖະ​ໜົນ​ໄກ​ສອນ, ບ້ານ​ຈອມ​ມະ​ນີ
​ເມືອງ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ
​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ
ສ​ປ​ປ ລາວ

ໂທລະສັບ: 021 911 255
http://www.sia.gov.la

 


advertising here

ຂະນະນີ້ທ່ານຢູ່ທີ່: ໜ້າ​ຫຼັກ ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ